Styrelsen

 

Styrelsen för 2019 består av följande personer:

  • David Hällgren, ordf. 072 541 81 00,  dhallgren68@gmail.com 
  • Johan Färnkvist, vice ordf. 070-220 09 26, johan.farnkvist@yahoo.se
  • Sara Kristjansdottir, sekreterare
  • Mikael Lilja
  • David Smedby
  • Göran Jonsson
  • Lisbeth Tettli
  • Barbro H Lindvert, ersättare och vice sekreterare

Du är välkommen att kontakta någon av oss ur styrelsen om du har frågor om EFS eller vår förening. info@efsostersund.se