Styrelsen

 

Styrelsen för 2016 består av följande personer:

  • Ordf. Anders Gustafsson , 070-350 23 10, anders.gustafsson@efsostersund.se
  • vice ordf. Johan Färnkvist, 070-220 09 26, johan.farnkvist@yahoo.se
  • Birgitta Gunnervall
  • Kerstin Krüger-Jonsson
  • Ingemar Eriksson
  • Mattias Skantz
  • David Hällgren
  • Marianne Svensson, ersättare

Du är välkommen att kontakta någon av oss ur styrelsen om du har frågor om EFS eller vår förening.