Styrelsen

 

Styrelsen för 2018 består av följande personer:

  • David Hällgren, ordf. 072 541 81 00,  dhallgren68@gmail.com 
  • Johan Färnkvist, vice ordf. 070-220 09 26, johan.farnkvist@yahoo.se
  • Birgitta Gunnervall
  • Ingemar Eriksson
  • Mattias Skantz
  • Sara Kristjánsdóttir
  • Marianne Svensson, ersättare

Du är välkommen att kontakta någon av oss ur styrelsen om du har frågor om EFS eller vår förening.