Personal

 

Tranströmer01EFSDu är välkommen att kontakta oss i EFS-kyrkan! Använd nedanstående adresser eller info@efsostersund.se

Post- och besöksadressen är

EFS-kyrkan
Södra Gröngatan 43a
831 35 Östersund

Jonatan Wolfbrandt, präst
jonatan.wolfbrandt@efs.nu
070-440 22 89
David Smedby,
david.smedby@efs.nu
070-309 03 63
Kerstin Anderstig Arntsen
info@efsostersund.se
070 663 27 06

Bokningar mm