Personal

 

Tranströmer01EFSDu är välkommen att kontakta oss i EFS-kyrkan! Använd nedanstående adresser eller info@efsostersund.se

Post- och besöksadressen är

EFS-kyrkan
Södra Gröngatan 43a
831 35 Östersund

Birgitta Gunnervall
info@efsostersund.se
070 631 75 47

Samordnare

Våra utsända missionärer:

Mirjam Lindvert Thiessen

och

Preston Thiessen
Kerstin Anderstig Arntsen
info@efsostersund.se
070 663 27 06

Bokningar mm