Arbetsgrupper

 
EFS-kyrkan i Östersund har många verksamheter och därmed även många arbetsgrupper. Dessa är organiska och förändras med behovet. Styrelsen leder och håller ihop all verksamhet.

Här följer en lista över de grupper som fungerar idag, med kontaktuppgifter till samordnaren i varje grupp. Välkommen att ta kontakt! Kanske vill du engagera dig i någon grupp – jättekul i så fall!
Söndagens gudstjänst:

Gudstjänstledargruppen
Monica Persson
monica.persson61@bredband.net
0706 026818

Musikergruppen
Cecilia Olsson
sissi@copo.se
0705 380416

Barnkyrkan
Birgitta Gunnervall
gunnervall@hotmail.com
0706 317547

Det praktiska kring nattvarden
Elisabeth och Karl-Erik Dahl
073 8401891

Verksamhet:

Verksamhetsgruppen (VU)
Birgitta Gunnervall
gunnervall@hotmail.com
0706 317547

Frösövallsutskottet
Göran Jönsson
gorjon@telia.com
0703 743982

Diakonigruppen
Ulla Lövgren
ullamoss@gmail.com
076 1129027

Tisdagsträffarna
Ulla Lövgren
ullamoss@gmail.com
076 1129027

Smågrupperna
Tjänstgörande präst, i dagsläget:
Mikael Henning
mikael.henning@efs.nu
073 0720429

Tisdagsbön mm
Bertil Persson håller iaf i zoom-tekniken
bertil.persson12@bredband.net
073 0584886

Mission utland
Ulla Lövgren
ullamoss@gmail.com
076 1129027

Alpha
Bertil Persson
bertil.persson12@bredband.net
073 0584886Barn, familj och unga:

XL Family, Lördagshäng och Barnkyrkan
Birgitta Gunnervall
gunnervall@hotmail.com
0706 317547

Tweens
Sanna Oderheim
073 9669509

Understödjande grupper

4 st Ansvarsgrupper
alla medlemmar blir insatt i en av dessa gemenskaper

Fastighetsgruppen
Ingemar Lindvert
ingemar_lindvert@hotmail.com
0703 239153

Teknikgruppen (ljud o ljus mm)
Per-Olov Olsson
perolovolsson40@gmail.com
0706 273688

Information, hemsidor mm
Kerstin Anderstig Arntsen
kerstin.anderstiga@gmail.com
070 663 27 06

Ekonomigruppen
Marianne Nybo, kassör
marianne.froson@gmail.com
0706 280417

Visionsgruppen
Birgitta Gunnervall
gunnervall@hotmail.com
0706 317547EFS-kyrkan i Östersund har många verksamheter och därmed även många arbetsgrupper. Dessa är organiska och förändras med behovet. Styrelsen leder och håller ihop all verksamhet.

Här följer en lista över de grupper som fungerar idag, med kontaktuppgifter till samordnaren i varje grupp. Välkommen att ta kontakt! Kanske vill du engagera dig i någon grupp – jättekul i så fall!