Välkommen till

EFS Östersund

Vi är en kristen gemenskap som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. Vi har gudstjänst söndagar kl. 10:00. Du hittar oss på Södra Gröngatan 43 i Östersund.

Om oss

EFS-kyrkan i Östersund är en självständig, gudstjänstfirande församlingsgemenskap i Östersund. Varje söndag möts här ett hundratal personer för att fira gudstjänst, och under veckorna finns många andra aktiviteter i hem och i kyrkan som är knutna till oss. Vi är en gemenskap som vill vara relevant, vardagsnära och som har öppenhet för att Gud vill möta oss i våra liv.

EFS-kyrkan är ansluten till EFS som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS är organiserat i föreningar och finns i hela landet. Vi tror att det i framtidens kyrka behövs folkrörelser som med Kristus i centrum bekräftar och bemyndigar den enskilde kristne till delaktighet. EFS ska vara ett teologiskt och praktiskt tillskott för detta och söker därför vägar för att få genomslag för det i det lokala församlingslivet.

EFS är ca 15 000 människor som valt att gå med i en missionsförening. De har gjort det för att ”främja Kristi rikes tillväxt” som det står i EFS stadgar. Det innebär att hos människor väcka tro på Gud, att fördjupa tron och gestalta kristen tro i vardagen.

Medlemskap

I EFS-kyrkan arbetar vi utifrån visionen ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Vår församling bygger på frivilligt engagemang och vi tror på styrkan i Kristi kropp som fungerar tillsammans. Att bli medlem hos oss innebär en djupare överlåtelse till vision och riktning, samt att du vill vara en del av vår gemenskap. Vi vill gärna bjuda in dig till samtal om medlemskap. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du är intresserad av detta. Tillsammans vill vi se ett förvandlat Östersund! Kom och var med.

Ge en gåva

All verksamhet i Guds rike är ytterst beroende av frivilliga gåvor – att vi ger av det som vi fått. För EFS i Östersunds del handlar det om många olika saker. Det kan handla om de praktiska insatser som krävs för att hålla en fastighet i skick. Det kan handla om att spela på en gudstjänst eller kanske att göra hembesök. Vi får överlåta oss själva genom det vi gör. Och vi får också bidra med våra pengar.

Om du vill bidra ekonomiskt till vår verksamhet finns det flera sätt som du kan göra det på:

Swish 123 223 84 18 eller
Bg 5542-0426

Glöm inte bort att du kan ge bort aktier eller fondandelar till EFS-kyrkan utan att någon reavinstskatt uppkommer. Om du har värdepapper som inte finns i en ISK eller kapitalförsäkring och där en försäljning skulle ge reavinstskatt kan du undvika denna genom att ge värdepapperna till EFS-kyrkan istället! Vill du ge en sådan gåva, kontakta i så fall info@efsostersund.se för mer information.

Vision

EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska Kyrkan med betoning på den personliga tron. Vårt tidlösa uppdrag är att: leva mission, växa i lärjungaskap och forma kristna gemenskaper

Långsiktiga mål

Vi vill vara en kristen gemenskap som är
Jesuscentrerad
En levande del av Kristi kropp
En öppen gemenskap
En växtplats
Tillbedjande
Utrustande och sändande
Fokus på barn och unga

Barn & unga

Barn är viktiga! Ungdomar är viktiga! Vi vill att vår kyrka ska få ha gemenskaper och grupper för olika åldrar, där vi får ha kul tillsammans med varandra och med Gud, få lära oss mer om honom och få leva livet tillsammans. Det finns plats för dig! Grupper aktuella just nu är:

Barnkyrkan

Barnkyrkan är EFS-kyrkans ”söndags-skola” för alla barn mellan 3 och 10 år. Vi kör varannan vecka – var annan vecka!

Vi är med på gudstjänsten en stund, sedan blir det sång, dans, drama, skapande, lek och undervisning.

Frågor? Ring Lena Lilja, tel. 070 629 89 03

Välkommen med!

Tween

Tween är en plats för dig mellan 11-14 år. Vi tror att man kan söka Gud och ha roligt på samma gång. Så vi upptäcker mer om Gud, gör roliga aktiviteter och umgås tillsammans. Oavsett om du aldrig varit i en kyrka eller om du är här varje vecka så passar det för dig. Kom precis som du är!

Vi ses varje fredag klockan 16.00-18.00 i EFS-kyrkan Östersund.

Hoppas vi ses!

Kontaktperson: Albin Norberg 070 248 62 02

Frösövallen

Frösövallen är EFS sommarcafé och vandrarhem som ligger naturskönt och avskilt med Jämtlands hela fjällvärld som fond.

Caféet kommer att ha öppet sommaren 2024. Vandrarhemmet är öppet mellan 1 juni – 31 Augusti.

Vi har våra gudstjänster där under sommaren kl. 10:00.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss i EFS-kyrkan! Använd nedanstående adresser eller info@efsostersund.se

Post- och besöksadress

EFS-kyrkan
Södra Gröngatan 43a
831 35 Östersund

Personal

Albin Norberg

Präst 100%

albin.norberg@efs.nu

070 248 62 02

Ledig måndagar!

Kerstin Anderstig Arntsen

Bokningar mm

info@efsostersund.se

070 663 27 06

Styrelsen

Styrelsen för 2024 består av följande personer:

Torgny Smedby, ordförande, 070 593 21 08, torgny.smedby@telia.com
Jenny Edström, vice ordförande
Barbro H Lindvert, sekreterare
Mikael Lilja
Anna-Karin Roos
Johanna Mellergård
Tobias Jonmeister
David Hällgren, ersättare.

Du är välkommen att kontakta någon av oss ur styrelsen om du har frågor om EFS eller vår förening. info@efsostersund.se

Medlem