Om oss

 

”Den lokala församlingen är världens hopp!”

EFS-kyrkan i Östersund är en självständig, gudstjänstfirande församlingsgemenskap i Östersund. Varje söndag möts här ett hundratal personer för att fira gudstjänst, och under veckorna finns många andra aktiviteter i hem och i kyrkan som är knutna till oss. Vi är en gemenskap som vill vara relevant, vardagsnära och som har öppenhet för att Gud vill möta oss i våra liv.

EFS-kyrkan är ansluten till EFS som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS är organiserat i föreningar och finns i hela landet. När Svenska kyrkan nu ställer om för att möta 2010-talet vill vi att EFS ska ta en aktiv del i detta arbete. Vi tror att det i framtidens kyrka behövs folkrörelser som med Kristus i centrum bekräftar och bemyndigar den enskilde kristne till delaktighet. EFS ska vara ett teologiskt och praktiskt tillskott för detta och söker därför vägar för att få genomslag för det i det lokala församlingslivet.

EFS är ca 15 000 människor som valt att gå med i en missionsförening. De har gjort det för att ”främja Kristi rikes tillväxt” som det står i EFS stadgar. Det innebär att hos människor väcka tro på Gud, att fördjupa tron och gestalta kristen tro i vardagen.

Hitta till EFS-kyrkan i Östersund