Om oss

 

 

”Den lokala församlingen är världens hopp!”

EFS-kyrkan i Östersund är en självständig, gudstjänstfirande församlingsgemenskap i Östersund. Varje söndag möts här ett hundratal personer för att fira gudstjänst, och under veckorna finns många andra aktiviteter i hem och i kyrkan som är knutna till oss. Vi är en gemenskap som vill vara relevant, vardagsnära och som har öppenhet för att Gud vill möta oss i våra liv.

EFS-kyrkan är ansluten till EFS som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS är organiserat i föreningar och finns i hela landet. Vi tror att det i framtidens kyrka behövs folkrörelser som med Kristus i centrum bekräftar och bemyndigar den enskilde kristne till delaktighet. EFS ska vara ett teologiskt och praktiskt tillskott för detta och söker därför vägar för att få genomslag för det i det lokala församlingslivet.

EFS är ca 14 000 människor som valt att gå med i en missionsförening. De har gjort det för att ”främja Kristi rikes tillväxt” som det står i EFS stadgar. Det innebär att hos människor väcka tro på Gud, att fördjupa tron och gestalta kristen tro i vardagen.

Hitta till EFS-kyrkan i Östersund

 

Medlemskap

I EFS-kyrkan arbetar vi utifrån visionen ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Vår församling bygger på frivilligt engagemang och vi tror på styrkan i Kristi kropp som fungerar tillsammans. Att bli medlem hos oss innebär en djupare överlåtelse till vision och riktning, samt att du vill vara en del av vår gemenskap. Vi vill gärna bjuda in dig till samtal om medlemskap. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du är intresserad av detta.Tillsammans vill vi se ett förvandlat Östersund! Kom och var med.

Vision

EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska Kyrkan med betoning på den personliga tron. Vårt tidlösa uppdrag är att: leva mission, växa i lärjungaskap och forma kristna gemenskaper

Vision för EFS i Östersund:

Människor och samhällen förvandlade av Jesus

Långsiktiga mål
Vi vill vara en kristen gemenskap som är

Jesuscentrerad
En levande del av Kristi kropp
En öppen gemenskap
En växtplats
Tillbedjande
Utrustande och sändande
Fokus på barn och unga

Vår kalender i din telefon

Visste du att du kan få din kalender i din telefon? Många av dagens mobiltelefoner hanterar så kallade Publika Kalendrar. (Iphone, Android och Windows Phone funkar utmärkt.)
Vår kalender är en gratistjänst från Google. Formatet är iCal – länken är denna:

https://www.google.com/calendar/ical/ag4bqaigvld0fd3957do0gn8cg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Ge en gåva

All verksamhet i Guds rike är ytterst beroende av frivilliga gåvor – att vi ger av det som vi fått. För EFS i Östersunds del handlar det om många olika saker. Det kan handla om de praktiska insatser som krävs för att hålla en fastighet i skick. Det kan handla om att spela på en gudstjänst eller kanske att göra hembesök. Vi får överlåta oss själva genom det vi gör. Och vi får också bidra med våra pengar. Om du vill bidra ekonomiskt till vår verksamhet finns det flera sätt som du kan göra det på:

Swish 123 223 84 18  –  Bg 5542-0426

Glöm inte bort att du kan ge bort aktier eller fondandelar till EFS-kyrkan utan att någon reavinstskatt uppkommer. Om du har värdepapper som inte finns i en ISK eller kapitalförsäkring och där en försäljning skulle ge reavinstskatt kan du undvika denna genom att ge värdepapperna till EFS-kyrkan istället! Vill du ge en sådan gåva, kontakta i så fall info@efsostersund.se för mer information.