Frösövallen

 

Frösövallen är EFS sommarcafé och vandrarhem som ligger naturskönt och avskilt med
Jämtlands hela fjällvärld som fond. 

Caféet kommer att ha öppet sommaren 2023!
Öppnar den 19 juni kl. 12:00
Vandrarhemmet är öppet mellan 1 juni – 31 Augusti.

Vi har våra gudstjänster där under sommaren kl. 10:00 – vi startar redan den 11 juni med det!

Besök vår hemsida: www.frosovallen.se

Frösövallen2735933