Vad händer?

 

Vi är en församling som vill se Guds rike här och nu!
Läs mer här under om vad som händer i vår församling, vad vi gör och hur vi rör oss framåt.

Gudstjänster
Varje söndag kl 10:00 är det gudstjänst i kyrkan. Vissa söndagar är barnen med i början för att sedan gå ner till Barnkyrkan! Vissa söndagar firar vi även Mässa i samband med gudstjänsten, barnen ansluter då.
Efter gudstjänsten delar vi gemenskap och samtalar vid kyrkfikat.

Gudstjänst – EFS-kyrkan Östersund

Smågrupper
I vår församling har vi samlats kring visionen och längtan att se människor växa i lärjungaskap, att utrustas i sina gåvor och växa som ledare. Detta för att Guds rike ska få växa och gå fram. För att förverkliga det tror vi att dynamiken av smågruppens närhet och den större gudstjänstsamlingen är väldigt viktig för lärjungens utveckling.

Vi ser en tyngd och trygghet i att leva i pulsen och kontinuiteten med denna dynamik, där regelbundenheten hjälper oss att växa som människor och lärjungar. Vi får fördjupade relationer och lär oss öppna våra hjärtan och våra hem. Den lilla gruppen hjälper oss också gestalta Guds rike i vår vardag.

Vår riktlinje för smågrupperna är bönegemenskap, måltidsgemenskap, Bibelläsning och tillbedjan. Detta kan ta sig många olika former. Vi tror också på ledarskap för grupperna samt att de får var öppna grupper som välkomnar nya medlemmar. Vår dröm och längtan är att fler och fler grupper ska startas och att de grupper som finns ska behöva dela sig för att de blir för stora.
Smågruppsledarna bjuds in till ledarnätverk som hjälper oss gå åt samma håll och bidra till varandra.

Vill du vara med i en smågrupp? Skriv upp dig på en lista i kyrkan eller maila info@efsostersund.se så kontaktar vi dig.

Tisdagsträffar

Tisdagsträffar (för daglediga) är samlingar med olika teman alltifrån reseskildringar, föredrag till sång- och musikstunder som våra gäster håller i.  Inbjudarna svarar för serveringen.
Dessa samlingar hålls varannan tisdag (Jämna veckor)