Tisdagsträffar

 

 

Tisdagsträffar (för daglediga) är samlingar med olika teman alltifrån reseskildringar, föredrag till sång- och musikstunder som våra gäster håller i. Inbjudarna svarar för serveringen.

Tisdagar, vanligtvis jämna veckor  12:00. Obs! Se aktuellt programblad/annonsering.