Språkcafé med läxhjälp

 

Välkommen till språkcafé!

Start 12 september 2017
Sista träffen är 29 maj 2018

Träffas, trivs och lär! Språkcafé med läxhjälp, enkelt fika och att bara vara med.
Vi samarbetar med Betelkyrkan i Östersund.

Tider
Betelkyrkan tisdagar 18.30-20.00

Språkcafé med läxhjälp handlar om integration, stöd och att göra skillnad. Vill Du vara en del av detta viktiga arbete och få nya vänner på köpet? Det kan handla om att fixa enkelt fika, hjälpa till med läxor, prata svenska, spela pingis och bara vara.

Välkommen!

Kontaktperson EFS-kyrkan
Anders Gustafsson
anders.gustafsson@efsostersund.se, 070-350 23 10