Vision

 

Vi har ett mål som kyrka, vi har en längtan.

Närmare…- Jesus, – andra, – varandra!

Vi tror att kristen tro mer än något annat handlar om gemenskap! Gud kom nära genom Jesus, och visade att Han vill ha oss nära sig. Jesu död var inte bara för att sona för mänsklighetens synd, utan också för att föra samman människor till en gemenskap, ett gudsfolk.

Vi tror…
…på Gud, uppenbarad som Faden, Sonen och Den helige Ande.
…att Bibeln är Guds ord, instpirerat av den helige Ande. Därför blir Bibeln viktig för vad vi tror och hur vi lever.
…att människan är skapad till Guds avbild. Gudslikheten tar sig bl a uttryck i godhet, gemenskap, skapande kreativitet och anvsarstagande
…samtidigt att “alla människor har syndat och förlorat härligheten från Gud” Syndens följder märks överallt runt omkring oss.
…att människan kan räddas från syndens skuld och makt genom Jesus ställföreträdande död. Vi tar emot förlåtelse och evigt liv genom tro på Jesus och det han gjort.
…att kristna, genom den Helige Ande, får kraft och vishet att kunna leva med Gud och växa i tro, kärlek och Jesus-likhet.
…att Jesus uppståndelse från de döda ger oss löfte om en fantastisk framtid – på andra sidan döden!

 

frosovallen-altare