Vision

 

EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska Kyrkan med betoning på den personliga tron. Vårt tidlösa uppdrag är att: leva mission, växa i lärjungaskap och forma kristna gemenskaper

Vision för EFS i Östersund:

Människor och samhällen förvandlade av Jesus

Långsiktiga mål
Vi vill vara en kristen gemenskap som är

Jesuscentrerad
En levande del av Kristi kropp
En öppen gemenskap
En växtplats
Tillbedjande
Utrustande och sändande
Fokus på barn och unga

frosovallen-altare