Ge en gåva

 

All verksamhet i Guds rike är ytterst beroende av frivilliga gåvor – att vi ger av det som vi fått. För EFS i Östersunds del handlar det om många olika saker. Det kan handla om de praktiska insatser som krävs för att hålla en fastighet i skick. Det kan handla om att spela på en gudstjänst eller kanske att göra hembesök. Vi får överlåta oss själva genom det vi gör. Och vi får också bidra med våra pengar. Om du vill bidra ekonomiskt till vår verksamhet finns det flera sätt som du kan göra det på:

Swish 123 223 84 18  –  Bg 5542-0426

Glöm inte bort att du kan ge bort aktier eller fondandelar till EFS-kyrkan utan att någon reavinstskatt uppkommer. Om du har värdepapper som inte finns i en ISK eller kapitalförsäkring och där en försäljning skulle ge reavinstskatt kan du undvika denna genom att ge värdepapperna till EFS-kyrkan istället! Vill du ge en sådan gåva, kontakta i så fall info@efsostersund.se för mer information.