Maj: En månad av bön

 

Under maj månad kommer vi som församling överlåta oss till en månad av bön! Vi tror det här är en tid för oss att söka Herren för församlingen, för oss själva och för vårt land och stad. Därför uppmuntrar vi till bön under maj månad. 

Samtidigt har vi strukturerat bönen så att ansvarsgrupperna har böneansvar för var sin vecka, vilket då leder till att vi har 4 veckor av bön. Ansvarsgrupp 1 inleder fredag 1/5 och en vecka framåt och sen rullar det på. Fredag 15/5 till söndag 17/5 18.00-18.00 har vi 24/2 med utgångspunkt i bönerummet i EFS-kyrkan. Det är dock inte alls ett krav att vara där under sitt bönepass, utan du kan mycket väl be hemma.
Vi kommer inleda med ett gemensamt bönepass fredag 15/5 kl 18.00-19.00 och avsluta på samma sätt söndag 17/5 kl 17.00. För att anmäla dig till et pass, klicka på länken nedan. Även om du inte ber i kyrkan får du gärna skicka in bibelord, tilltal, tankar, böneämnen osv.

https://www.24-7prayer.com/signup/481f78