Gudstjänstens tema – Andakt

 

Här kommer vi varje vecka lägga upp ett kort material till fördjupning och andlig tillväxt för dig som inte har möjlighet att närvara vid våra gudstjänster (även ni andra får såklart ta del av det också).

Det finns möjlighet att ta del av materialet via mail genom att skriva upp din e-postadress här.

I dessa tider behöver vi varandra och Guds vägledning precis som alltid. Låt oss söka Honom tillsammans och, på det sätt vi kan utifrån våra förutsättningar, betjäna vår värld.

5 april 2020 “Palmsöndag” – Vägen till korset

Palmsöndagen inleder stilla veckan, eller stora veckan som den också kallas i traditionen. Fokus ligger på Jesu intåg i Jerusalem: “Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla Jerusalem! Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort, och han ska tala frid till hednafolken. Hans välde ska nå från hav till hav, och från floden till jordens ändar.” Det skriver profeten Sakarja på 500-talet f.Kr. (Sak 9:9-10). 

I dagens evangelietext rider Jesus in just på en åsna. Det finns något väldigt viktigt i det faktum att det sker just på det sättet. För det första uppfyller Jesus Sakarjas profetia. För det andra så är det tydlig fredshandling. Det visar på att Jesus är konung som kommer med fred. 

I Israels historia symboliserade åsnan fred och hästen krig. När kungen kom på en häst innebar det krig, men kom han på en åsna så var det fred. Till saken hör att judarna förväntade sig en kung som David, en krigarkonung som skulle komma på stridshästen och med makt resa upp nationen Israel. Jesus kommer istället, likt Salomo, som den fredlige kungen på en åsna. Han bär ett annat rike och som Sakarjas profetia lyder: “och han ska tala frid till hednafolken.” 

Den fredlige konungen kommer ridande in i Jerusalem. Guds rike bryter fram på sätt som judarna (och för den delen lärjungarna) inte kunde föreställa sig. På vilka sätt begränsar du och jag Guds rikes frambrytande genom vår förutfattade bild av hur det ska vara? Hur det ska gå till? Vem Jesus är? Jag vill bjuda in dig den här palmsöndagen (och den här Stora veckan) att låta Jesus rida in i ditt liv, få lov att justera och till och med spränga den bild du skapat av hur Han ska agera och vara. Jesus är kung, fridens konung, och vi kan inte begränsa eller förutsäga Honom.

Be gärna följande: 
“Jesus min kung! Jag böjer mig inför Dig och ber att Du visa mig nya sidor av Dig. Jag ber också att Du ska korrigera mina felaktiga bilder och tankar om Dig. Förlåt att jag lagt dem på Dig. “Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

En välsignad stilla vecka önskar jag dig.
/Jonatan Wolfbrandt, präst