Gudstjänstens tema – Andakt

 

Här kommer vi varje vecka lägga upp ett kort material till fördjupning och andlig tillväxt för dig som inte har möjlighet att närvara vid våra gudstjänster (även ni andra får såklart ta del av det också).

Det finns möjlighet att ta del av materialet via mail genom att skriva upp din e-postadress här.

I dessa tider behöver vi varandra och Guds vägledning precis som alltid. Låt oss söka Honom tillsammans och, på det sätt vi kan utifrån våra förutsättningar, betjäna vår värld.

19 april 2020 – Påskens vittnen

Idag är första söndagen efter påsk (2:a söndagen i påsktiden). Temat för idag är påskens vittnen. Det är en dag då vi firar vilka vi är i Kristus p.g.a. vad Han gjort för oss genom Hans död och uppståndelse. 
Genom kyrkans hela historia har påsken varit dopets högtid. Många har döpts just under påsk. Detta har att göra med vad som händer i dopet, att vi dör med Kristus och uppstår till nytt liv med Honom. Den gamla människan har, genom dopet, blivit korsfäst med Kristus och vi är därmed döda för synden, som Paulus säger i Rom 6:3-11.

Första söndagen efter påsk är avslutningen på påskveckan. I fornkyrkan, bar de som döpts sina vita dopkläder hela påskveckan fram till denna söndag då dom lämnade tillbaka dom. Dom har fått bära dessa dräkter som en tydlig symbol på att dom är påskens vittnen. Dom är bevis på att uppståndelsen har brutit in och att livet är tillgängligt. 

Jesus kommer dagens text och möter Tomas. I det mötet går Tomas från att vara en som tvivlar till bekänna Jesus som “Min Herre och min Gud!” Jesus förvandlar situationer och liv. Han förvandlar en människa från att vara tvivlare till att vara ett påskens vittne. Det är bara Jesus som kan göra det. 

Utifrån det uppmuntrar jag dig att påminna dig om dopets löften och framför allt om vem som iklätt dig den vita klädnaden i dopet! Be och fråga Gud om djupare uppenbarelse av vad dopet innebär. 

Reflektera och bjud in den Helige Ande att visa dig om det är något område i ditt liv där du behöver erfara samma sak som Tomas, där du behöver Jesus som bryter in och säger “Frid vare med dig”  och ber dig sätta ditt finger i hålen i Hans händer och fötter, handen i såret i Hans sida. Det kan vara saker som du har svårt att böja under Jesus, under det faktum att Han är Herre och allt tillhör Honom. Saker som är svårt att föra in i uppståndelsens ljus. Men Han är frid och liv och säger: Kom, jag vill förvandla dig och din situation!”

I Kristus
/Jonatan Wolfbrandt