Gudstjänst

 

Varje söndag kl. 10.00 firar vi gudstjänst i EFS-kyrkan. Barnen är med från början men går ner efter en stund till Barnkyrkan.

Vi ser Gudstjänsten som en självklar del av det kristna livet. Gudstjänsten som kan öppna oss för Gud och Hans närvaro. Lovsång och tillbedjan, är naturliga delar av gudstjänsten. Vi vill också fylla gudstjänsten med bön och förkunnelse om vem Gud är och hur han kan förändra våra liv.

Efter gudstjänsten samlas vi till Kyrkkaffe varje söndag.

CA5A1980