EFS-kyrkans kvällsbibelskola

 

Gud har gett oss ett mandat! Att vara Hans församling här i Östersund och framförallt att sprida Hans rike, att se Hans rike förverkligat ”på jorden så som i himlen” (Matt 6:10). Bibeln är Guds Ord och det som faktiskt visar oss Herrens vägar, alltså hur himlen på jorden kan se ut. Därför vill vi bereda plats för Bibeln och dess budskap, vad den har att säga till oss och hur Bibeln får leda oss. Bibeln är en fantastisk gåva till frihet, för vår skull och för den här världen.

Därför kommer vi ha sex kvällar då vi djupdyker lite mer i olika områden och vad Bibeln har att säga om dem. Häng med oss på resan och se vad Gud vill uppenbara för dig genom Hans Ord!

”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.” (Hebreerbrevet 4:12)

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får rätt kunskap om honom.”
(Efesierbrevet 1:17)

Upplägg
Kvällarna kommer i viss mån variera utifrån vad vi anser bäst för gällande ämne, men vi har ändå ett standardupplägg. Vi håller på från 18.30-20.30 och under den tiden händer följande:

  • Inledning och bön
  • Undervisningspass
  • Vid 20.00 är vi klara och går in i en stund av lovsång och betjäning (den som vill får stanna på detta).

De ämnen vi tänkt ta upp under höstens sex tillfällen är:

  • Bibeln från start till mål – 5/9
  • Sexualitet och äktenskap – 12/9
  • Församling/kyrka – 19/9
  • Trosbekännelsen – 26/9
  • Bibelsyn (Leva med Bibeln) 3/10
  • Bön – 10/10

Häng med! Ingen förkunskap krävs. Tillsammans söker vi Herren!