Det finns hopp Östersund

 

I sommar planerades för stor tältmöteskampanj med namn Det finns hopp! Vi som församling har valt att stå med i den satsningen och det har varit en välsignelse.

Tanken var att kampanjen skulle äga rum 5-9 augusti, men p.g.a. rådande covid-19 situation så har arrangemanget ställts in för i år och vi siktar på att ha det något kommande år.

För tillfället fortsätter vi med arbetet för att sprida hopp och det sker främst genom gemensam bön mellan kyrkorna, just nu över zoom (videosamtal). Vi satsar också på böneresor i regionen och vi kommer dela ut brev i våra olika områden för att sprida hopp till människor.

Var med och be för det här arbetet och be för den kommande kampanjen, när den nu blir.